Calas svar på blodprøven om genet for myoclonic epilepsy er kommet.  Hun er fri

IMG_3964

Cala’s blodsample answer for gene for myoclonic epilepsy came back. She is free

Written by Kennel Kuzonga